Användarvillkor / Sekretesspolicy

Användarvillkor/sekretesspolicy

GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

Allmänt

Denna webbplats ägs och drivs av CountryReports, ett webbinnehållsförlag. CountryReports har ensam rätt att när som helst ändra eller avbryta alla aspekter eller funktioner på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, innehåll, öppettider och utrustning som behövs för åtkomst eller användning av webbplatsen.

Utrustning

Du är ansvarig för att skaffa och underhålla all internet, telefon, datorhårdvara och annan utrustning som behövs för åtkomst till och användning av webbplatsen och alla avgifter relaterade till detta.

Användningsbegränsningar

A. Du ska endast använda webbplatsen för lagliga ändamål. Du får inte publicera eller överföra något material via webbplatsen som kränker eller på något sätt gör intrång i andras rättigheter, som är olagligt, hotande, kränkande, ärekränkande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, vulgärt, obscent, profant eller på annat sätt stötande, som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag. Utan CountryReports uttryckliga förhandsgodkännande ska du inte lägga upp eller överföra något material via webbplatsen som innehåller reklam eller någon uppmaning med avseende på produkter eller tjänster. Du får inte använda webbplatsen för att annonsera eller utföra någon kommersiell uppmaning, inklusive, utan begränsning, uppmaning av användare att bli prenumeranter på andra onlineinformationstjänster som konkurrerar med webbplatsen. Allt beteende från dig som enligt CountryReports godtycke begränsar eller hindrar andra användare från att använda eller njuta av webbplatsen kommer inte att tillåtas.

B. Webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan äganderättslig information, inklusive, utan begränsning, text, programvara, foton, video, grafik, musik och ljud, och innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat enligt USA och internationella upphovsrättslagar. Du får inte modifiera, publicera, överföra, visa, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis (detta inkluderar att visa innehållet på denna webbplats inom sammanhanget eller ramarna från en annan webbplats). Tillåten användning är tillåten för upphovsrättsskyddat material för icke-kommersiella utbildningsändamål.

Om inte annat uttryckligen tillåts enligt upphovsrättslagstiftningen, kommer ingen kopiering, vidaredistribution, vidaresändning, publicering eller kommersiellt utnyttjande i någon form att tillåtas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från CountryReports. I händelse av tillåten kopiering, vidaredistribution eller publicering av upphovsrättsskyddat material ska inga ändringar i eller radering av författarens tillskrivning, varumärkesförklaring eller copyrightmeddelande göras. Du bekräftar att du inte förvärvar några äganderätter genom att ladda ner upphovsrättsskyddat material.

C. Du får inte ladda upp, publicera eller på annat sätt göra tillgängligt på webbplatsen något material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt utan uttryckligt tillstånd från ägaren av upphovsrätten, varumärket eller annan äganderätt och bördan av att fastställa att något material inte är skyddad av upphovsrätten ligger hos dig. Du är ensam ansvarig för alla skador som uppstår till följd av intrång i upphovsrätt, äganderätt eller annan skada som uppstår till följd av en sådan inlämning. Genom att skicka material till någon offentlig del av webbplatsen beviljar eller garanterar du automatiskt att ägaren av sådant material uttryckligen har gett CountryReports den royaltyfria, världsomspännande, eviga, oåterkalleliga, icke-exklusiv rätt och licens att använda, reproducera, modifiera , anpassa, publicera, visa, översätta och distribuera sådant material (helt eller delvis) och/eller införliva det i andra verk i någon form, media eller teknik som nu är känd eller utvecklad härefter. Du tillåter också alla andra användare av webbplatsen att få tillgång till, se, lagra eller reproducera materialet för användarens personliga bruk.Du ger CountryReports rätten att redigera, kopiera, visa, publicera och distribuera allt material som görs tillgängligt på webbplatsen av dig

D. De föregående bestämmelserna i avsnittet med rubriken Restriktioner för användning är till förmån för CountryReports, dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare och var och en ska ha rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning.

E. CountryReports förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till denna webbplats genom att blockera åtkomst till domännamn eller användares IP-adresser.

Garantifriskrivning; Ansvarsbegränsning.

A. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. VARKEN CountryReports, DESS AFFILIATES ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVA ANSTÄLLDA, AGENTER, TREDJE PARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE GARANTERAR ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER FELFRI; DE GÖR INTE NÅGON GARANTI OM RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS ELLER RIKTIGHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION, SERVICE ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATS.

B. WEBBPLATSENS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR äganderätt ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET OCH OFÖJLIGT UNDANTAG, BEGRÄNSNING ELLER MODIFIKATION ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA FINNS DET INGA GARANTIER FÖR DE RESULTAT SOM ERHÅLLS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

C. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER ALLA SKADOR ELLER SKADA ORSAKNADE AV EVENTUELLA FEL I PRESTANDA, FEL, UNDERLÅTENHET, ORIGHET, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRDRÖJNING I DRIFT ELLER SÄNDNING, AVBROTT, Datoravbrott, Datoravbrott, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, OAVSETT FÖR KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅENDE BETEENDE (INKLUSIVE STIKT ANSVAR), FÖRSÖLIGHET ELLER UNDER NÅGON ANNAN ÅTGÄRDSORSAK. DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT CountryReports INTE ÄR ANSVARIGT FÖR ANDRA ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTS ÄRKANDE, OFFENSIVA ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDE OCH ATT RISKEN FÖR SKADA FRÅN FÖREGÅENDE HAR HELT PÅ DIG.

D. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CountryReports, ELLER NÅGON PERSON ELLER ENHET SOM ÄR INGÅNG I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET INKLUDERAT DÄR, ANSVARIG I KONTRAKT, VID TORT (INKLUSIVE FÖR SIN EGEN OÖSAKTIGHET) ELLER ANDRA OLIKA ELLER ( ) FÖR EVENTUELLA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, STRAFSKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLÖDA VINSTAR ELLER INKOMSTER, FÖRLUST AV EN ECONOMISK ANVÄNDNING, UTAN ECONOMISK ANVÄNDNING OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR HÄRMED ATT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT SKA GÄLLA FÖR ALL ANVÄNDNING AV OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CountryReports TOTALT ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTNINGAR OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, OAVSETT I KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE DESS EGNA FÖRSÖRLIGHET) ELLER UNDER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI (INKLUSIVE STRIGT ANSVAR, OM DIG) FÖR ATT ÅTKOMMA DENNA WEBBPLATS.

Övervakning

CountryReports ska ha rätten, men inte skyldigheten, att övervaka innehållet på webbplatsen [inklusive chattrum och forum], att fastställa efterlevnad av dessa användningsvillkor och eventuella driftregler som fastställts av CountryReports och att uppfylla alla lagar, förordning eller auktoriserad myndighetsbegäran. CountryReports ska ha rätten (utan förvarning) efter eget gottfinnande att redigera, vägra att publicera eller ta bort material som skickats till eller lagts upp på webbplatsen.Utan att begränsa det föregående har CountryReports rätten att ta bort allt material som CountryReports, efter eget gottfinnande, finner strida mot bestämmelserna häri eller på annat sätt stötande

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla CountryReports och dess dotterbolag och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter ofarliga från och mot alla anspråk, åtgärder, krav, skadestånd, kostnader, skulder, förluster och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som härrör från din användning av webbplatsen.

Varumärken

CountryReports är ett varumärke som tillhör CountryReports (ansökt i september 1997). Alla rättigheter förbehållna. Alla andra varumärken som förekommer på webbplatsen tillhör sina respektive ägare.

Tredje parts innehåll

CountryReports är en distributör av innehåll som tillhandahålls av tredje part och användare av webbplatsen. Därför har CountryReports inte mer redaktionell kontroll över sådant innehåll än ett offentligt bibliotek, bokhandel eller tidningskiosk. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängligt av tredje part, inklusive informationsleverantörer och användare, är de från respektive författare eller distributör och inte CountryReports. I många fall representerar innehållet som är tillgängligt via webbplatsen åsikter och bedömningar från respektive informationsleverantör eller användare. CountryReports varken stöder eller ansvarar för riktigheten eller tillförlitligheten av några åsikter, råd eller uttalanden som gjorts på webbplatsen av någon annan än auktoriserade CountryReports-anställda talesmän medan de agerar i deras officiella kapacitet.

Internetlänkar

CountryReports ansvarar inte för innehåll på länkar från denna webbplats. Det stöder inte heller produkter som representeras på länkar från denna webbplats. CountryReports ansvarar inte för handel med organisationer, företag eller individer som har dykt upp på CountryReports-webbplatsen. Varje konflikt som kan uppstå genom att engagera sig i sådan handel kommer att styras av reglerna och användarvillkoren för organisationen, företaget eller individer som handeln var engagerad i (exklusive CountryReports).

Ändrade villkor

CountryReports har rätt att när som helst ändra eller modifiera de villkor som gäller för användning av webbplatsen, eller någon del därav, eller att införa nya villkor, inklusive, utan begränsning, lägga till avgifter och avgifter för användning. Sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar ska träda i kraft omedelbart efter meddelande därom, vilket kan göras på vilket sätt som helst inklusive, utan begränsning, genom att publicera på webbplatsen, eller via elektronisk eller vanlig post, eller på något annat sätt. All användning av webbplatsen av dig efter ett sådant meddelande ska anses utgöra godkännande av sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar.

Övrigt

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan parterna med avseende på sådant ämne. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med lagarna i staten Utah, utan hänsyn till dess lagkonfliktsregler. Inget avstående från någon av parterna av något brott eller försummelse enligt detta ska anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Sektionsrubrikerna som används här är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte ges någon juridisk import.

Sekretesspolicy

CountryReports respekterar din integritet och vi har åtagit oss att skydda den. CountryReports tillhandahåller denna sekretesspolicy för att informera dig om vår sekretesspolicy och praxis och om de val du kan göra om hur din information samlas in online och hur den informationen används.

Personlig information är information som är kopplad till ditt namn eller personliga identitet.De typer av personlig information du lämnar till oss kan inkludera namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användar-ID och lösenord, fakturerings- och transaktionsinformation och kreditkortsinformation CountryReports använder personlig information för din prenumeration och för att bättre förstå dina behov och intressen och för att ge dig bättre service. När du väl väljer att förse oss med personlig information kan du vara säker på att den endast kommer att användas för att stödja din kundrelation med CountryReports. Vi tar på allvar ditt förtroende för oss. CountryReports kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa ut din personliga information till andra.

Hyperlänkar

Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till hemsidan eller efterföljande sidor på denna webbplats, förutsatt att en sådan länk inte framställer CountryReports eller någon av dess produkter och tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt ärekränkande sätt. Denna begränsade rätt kan när som helst återkallas. Du får inte använda, rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något CountryReports varumärke, logotyp eller annan äganderättslig information, inklusive bilderna som finns på denna webbplats, innehållet i någon text eller layouten/designen av någon sida eller form som finns på en sida utan Country Reports uttryckligt skriftligt medgivande. Förutom vad som nämnts ovan, överlåts du inte någon rättighet eller licens genom underförstått eller på annat sätt i eller under något patent, varumärke, upphovsrätt eller äganderätt som tillhör CountryReports eller någon tredje part.

CountryReports gör inga anspråk eller utfästelser angående, och tar inget ansvar för, kvaliteten, innehållet, arten eller tillförlitligheten hos webbplatser som är tillgängliga via hyperlänk från denna webbplats, eller webbplatser som länkar till denna webbplats. De länkade webbplatserna är inte under kontroll av CountryReports, och CountryReports ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller någon recension, ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. CountryReports tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att CountryReports har anknytning till, stöd eller antagande av webbplatsen eller någon information som finns däri.

Forum och interaktiva områden

Denna webbplats kan innehålla diskussionsforum eller andra interaktiva områden, inklusive anslagstavlor. Alla sådana forum och interaktiva områden ska endast användas för icke-kommersiella ändamål. Genom att använda något forum eller interaktivt område samtycker du till att inte göra något av följande:

1. Ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats alla meddelanden, information, text eller annat material (innehåll) som är olagligt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, trakasserande, hotfullt, inkräktande på integritet eller publicitetsrättigheter, kränkande , inflammatorisk eller på annat sätt stötande;

2. Ladda upp eller överför innehåll som skulle utgöra eller uppmuntra till ett brott, kränka någon parts rättigheter eller som på annat sätt skulle skapa ansvar eller bryta mot lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

3. Ladda upp eller överför innehåll som kan göra intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan intellektuell eller äganderätt som tillhör någon part. Genom att publicera något innehåll, representerar och garanterar du att du har den lagliga rätten att distribuera och reproducera sådant innehåll;

4. Utge sig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt framställa din anknytning till en person eller enhet; eller

5. Utan CountryReports skriftligt tillstånd, distribuera eller publicera oönskade kampanjer, reklam eller värvningar om pengar, varor eller tjänster, inklusive skräppost och spam.

Landsrapportansvar

CountryReports tar inget ansvar och tar inget ansvar för något innehåll som postats eller laddats upp av dig eller någon tredje part, eller för eventuella misstag, förtal, förtal, förtal, försummelser, osanningar, obscenitet, pornografi eller svordomar du kan stöta på.CountryReports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort eller redigera innehåll som bryter mot dessa bestämmelser eller på annat sätt är stötande. denna webbplats. Du samtycker till att gottgöra och hålla ofarliga CountryReports från alla anspråk, åtgärder, krav, förluster eller skador (inklusive advokatarvoden) som görs eller ådras av tredje part som härrör från eller relaterar till ditt beteende, ditt brott mot dessa villkor, eller din kränkning av någon tredje parts rättigheter.

.