خیریه: آب - آب پاکیزه تهیه کنید

خیریه: آب - آب پاکیزه تهیه کنید

قیمت عادی $10.00
/

از هر 10 نفر 1 نفر به آب تمیز دسترسی ندارند. شما می توانید به تغییر آن کمک کنید. CountryReports 100٪ کمک مالی شما را به Charity: Water، یک سازمان خیریه 501C ارسال می کند. یا خود را در خیریه: Water اهدا کنید