اطلاعات شخصی من را نفروشید

حقوق شما تحت قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا

قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا (CCPA) حقوقی را در مورد نحوه برخورد با داده ها یا اطلاعات شخصی شما در اختیار شما قرار می دهد. طبق این قانون، ساکنان کالیفرنیا می‌توانند از «فروش» اطلاعات شخصی خود به اشخاص ثالث انصراف دهند. بر اساس تعریف CCPA، "فروش" به جمع آوری داده ها به منظور ایجاد تبلیغات و سایر ارتباطات اشاره دارد. درباره CCPA و حقوق حریم خصوصی خود بیشتر بیاموزید.

نحوه انصراف

با کلیک بر روی لینک زیر، دیگر اطلاعات شخصی شما را جمع آوری نمی کنیم یا نمی فروشیم. این هم برای اشخاص ثالث و هم برای داده هایی که ما برای کمک به شخصی سازی تجربه شما در وب سایت یا از طریق سایر ارتباطات جمع آوری می کنیم، اعمال می شود. برای اطلاعات بیشتر قسمت سیاست های کاری ما رو نگاه کنید.