شرکت یا کتابخانه


فرهنگ، کشورها، سفر

ما محتوای منحصربه‌فردی را داریم که به سختی می‌توانید آن را پیدا کنید. بیش از 35000 صفحه در فرهنگ ها و کشورهای جهان.

مقداری را انتخاب کنید که با تعداد مکان‌های فیزیکی که نیاز به دسترسی دارند مطابقت داشته باشد. برای مشاغل با کمتر از 500 کارمند. برای دریافت قیمت سفارشی در مشاغل بزرگتر با ما تماس بگیرید. شامل:

  • دسترسی نامحدود کارمند یا مشتری
  • دسترسی به نسخه موبایل
  • دسترسی آنلاین به CountryReports 
  • دسترسی رایگان به نسخه ایالات متحده
  • دسترسی به تأیید اعتبار IP