چگونه عضویت و کاربران خود را مدیریت کنم؟

دو مکان وجود دارد که برای مدیریت عضویت خود می‌روید. یکی برای خرید یا تمدید عضویت و دیگری برای مدیریت کاربران و مشاهده بازدید از صفحه.

برای خرید یا تمدید وارد Shop.CountryReports.org حساب اینجا را کلیک کنید

برای مدیریت کاربران و مشاهده بازدیدهای صفحه وارد Manage My Membership اینجا را کلیک کنید. این پیوند همچنین در پایین هر صفحه در CountryReports یافت می شود.