چگونه فاکتور .PDF یا کاغذی دریافت کنم؟

وقتی عضویت را دریافت می‌کنید، یک ایمیل تأیید ارسال می‌کنید. در ایمیل تأیید، پیوندی برای دانلود یک نسخه PDF. فاکتور وجود دارد که می‌توانید آن را چاپ کنید یا برای هرکسی که در سازمان شما به آن نیاز داشته باشد، ارسال کنید.